Održana redovna sednica Skupštine

Na kraju 2017. godine, 28. decembra, u prostorijama kluba u sportskom centru Slana Bara održana je IV redovna godišnja Skupština kluba. Sednica je počela minutom ćutanja primunulom članu Nadzornog odbora Stevanu Lazinu. Sednici, kojom je predsedavao Borislav Perović, prisustvovalo je 13 od 21 delegata po čemu je punosnažno odlučivala o odlukama koje su se ticala usvajanja Izveštaja o radu kluba čiji je izvestilac bio predsednik Milan Đukić, te Izveštaj o sportskom radu što je podneo direktor Darko Jevtić, odnosno imenovanje Organizacionog odbora za obeležavanja 70 godina postojanja kluba. 

Leave a Reply