Dnevni red VI sednice

На основу члана 62. Статута РК“Војводина“ Нови Сад и на основу члана 13. Пословника о раду Скупштине сазивам VI редовну седницу Скупштине Рукометног клуба „Војводина“ Нови Сад.

Скупштина ће се одржати дана 14.11.2012.године у 19:00 часова у Новом Саду, амфитеатар Хотела Парк, улица:Новосадског Сајма 35.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са V редовне Скупштине – известилац Бошко Баришић Председник Скупштине
2. Избор верификационе комисије – предлагач Бошко Баришић Председник Скупштине
3. Избор записничара и оверивача записника – предлагач Бошко Баришић Председник Скупштине
4. Извештај верификационе комисије – известилац Председник верификационе комисије
5. Извештај о раду РК“Војводина“ између две Скупштине – известилац Милан Ђукић Председник клуба и Дарко Јевтић Директор клуба
6. Разматрање оставке Председника Скупштине РК“Војводина“ – известилац Милан Ђукић Председник Управног одбора и Бошко Баришић Председник Скупштине
7. Разматрање оставке Председника Надзорног одбора РК“Војводина“ – известилац Милан Ђукић Председник Управног одбора
8. Избор Председника Скупштине РК“Војводина“ – предлагач Милан Ђукић Председник Управног одбора
9. Избор Председника Надзорног одбора РК“Војводина“ – предлагач Милан Ђукић Председник Управног одбора
10. Избор два члана Управног одбора РК“Војводина“ – предлагач Милан Ђукић Председник Управног одбора
11. Доношење одлуке о отварању књиге чланова клуба и утврђивању висине чланарине у РК“Војводина“ Нови Сад – предлагач Милан Ђукић Председник Управног одбора

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
БОШКО БАРИШИЋ

Leave a Reply